Quảng Nam phấn đấu mỗi năm tuyển sinh 24.000 chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp

Ngày 17/8, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành để nghe báo cáo tiến độ về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Cuộc họp nhằm góp ý nội dung Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh sắp tới.

Hội Thi Thiết Bị đào Tạo Tự Làm Do Sở LĐ Tb Xh Tỉnh Quảng Nam Tổ Chức Vào đầu Tháng 8 Vừa Qua
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng, tay nghề cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nghị quyết phát triển giáo dục nghề nghiệp được xây dựng với 9 mục tiêu cơ bản, từng bước bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, chất lượng đào tạo một số trường thuộc tỉnh tiếp cận được trình độ các nước ASEAN.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu tổng chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bình quân trong giai đoạn 2022-2025 đạt 24.000 người/năm. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt 30%.

Tập trung giáo dục nghề nghiệp cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tại 9 huyện miền núi của tỉnh đạt 50%.

Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 70%. Ít nhất 60% các trường cao đẳng, trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

Phấn đấu 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 50% chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kiểm định chất lượng; 100% nhà giáo đạt chuẩn, 80% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý – quản trị hiện đại.

Phấn đấu khoảng 80% ngành nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia.

Trên cơ sở góp ý của các Sở, ngành, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tiếp thu, chỉnh sửa làm rõ một số vấn đề chính về bố cục, chỉ tiêu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình UBND tỉnh thông qua.

Nguồn: Dantri

0913966085