Các dự án của Maxhub trong khối Giáo dục

Đơn vị đầu tư: Trường Đại học Ngoại ngữ ĐÀ NẴNG

Thiết bị triển khai: Camera dạy học trực tuyến

Picture64

Đơn vị đầu tư: Trường Đại học HUTECH

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến

Picture65 Picture66

Picture67

Picture68

Đơn vị đầu tư: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thiết bị triển khai: Bục giảng tương tác, Thiết bị chia sẻ không dây

Picture69

Picture70

Picture71

Picture72

Picture73

Picture74

Đơn vị đầu tư: Trường Cao Đẳng Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh

Thiết bị triển khai: Camera dạy học trực tuyến

Picture75 Picture76