Các dự án của Maxhub trong khối nhà nước

Đơn vị đầu tư: UBND huyện Tam Nông, Tỉnh Bình Phước

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến

Picture13 Picture11 Picture10 Picture9

Picture12

Đơn vị đầu tư: UBND Quận 7

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến

Picture15 Picture16 Picture17

Đơn vị đầu tư: Liên đoàn Lao Động Đà Nẵng

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến

Picture19 Picture20 Picture18

Đơn vị đầu tư: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến, Thiết bị chia sẽ không dây

Picture32

Picture31

Picture29

Picture30

Picture33

Đơn vị đầu tư: UBND Quận Tân Phú TP. HCM

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến, Bục phát biểu không dây

Picture34 Picture35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *