Các dự án của Maxhub trong khối Y tế

Đơn vị đầu tư: Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến

Picture36 Picture39

Picture37

Picture38

Đơn vị đầu tư: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến, Thiết bị chia sẽ không dây, Bục tương tác không dây thông minh

Picture40

Picture41

Picture43 Picture42

Đơn vị đầu tư: Bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị triển khai: Màn hình tương tác, Camera họp trực tuyến, Thiết bị trình chiếu không dây

Picture44

Picture45

Picture46

Picture47

Picture48

Picture49

Đơn vị đầu tư: Bệnh viện Quân Y 7A

Thiết bị triển khai: Màn hình tương tác, Camera họp trực tuyến, Màn hình Led, Màn hình đọc phim Y tế

Picture50

Picture51

Picture52

Picture53

Picture54

Picture55

Đơn vị đầu tư: Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị triển khai: Màn hình tương tác, Camera họp trực tuyến

Picture56 Picture57

Picture58

Picture59

Đơn vị đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến

Picture60 Picture61

Picture62

Picture63

Đơn vị đầu tư: Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng Côn Trùng Quy Nhơn

Thiết bị triển khai: Camera họp trực tuyến – Speakerphone

Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng Côn Trùng Quy Nhơn 1 Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng Côn Trùng Quy Nhơn 2
Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng Côn Trùng Quy Nhơn 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *