Đăng ký đại lý

Mọi Đơn vị muốn trở thành đại lý của công ty TÂN PHÁT thì liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh Công ty TÂN PHÁT, cung cấp thông tin đăng ký làm đại lý hoặc điền thông tin đăng ký trên website của Tân phát (tanphatvn.com).

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin xin đăng ký làm đại lý, Phụ trách kinh doanh có trách nhiệm tìm hiểu về đơn vị yêu cầu làm đại lý và trả lời cho đơn vị đăng ký. Trường hợp đủ các điều kiện trở thành đại lý của công ty, phụ trách kinh doanh sẽ liên hệ với đơn vị đăng ký bổ sung các giấy tờ liên quan, trình lên Giám đốc công ty TÂN PHÁT xem xét và ra quyết định.

Hợp đồng đại lý (biểu mẫu được ban hành kèm theo bản chính sách này) là văn bản thỏa thuận có giá trị pháp lý và nguyên tắc nền tảng cho sự hợp tác giữa hai đơn vị.

Chứng Nhận Nhà Phân Phối Chính Thức Thương Hiệu Maxhub