Hướng dẫn chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams khi học, họp online

Bạn đang tìm cách share, chia sẻ màn hình trong Microsoft Team trên điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết duới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams khi học, họp online.

Chia sẻ màn hình khi học, họp online trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Sau khi truy cập vào đường link để học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Chọn Chia sẻ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi truy cập vào đường link để học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên Máy Tính Bước 1

Bước 2: Sẽ có 3 hình thức để bạn lựa chọn:

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên Máy Tính Bước 2

  • Toàn màn hình: chia sẻ toàn màn hình máy tính của bạn với mọi người.
  • Cửa sổ: chỉ chia sẻ 1 cửa sổ của 1 chương trình mà bạn đang sử dụng.
  • Thẻ trình duyệt Chrome: chỉ chia sẻ duy nhất 1 tab trên Google Chrome.

Lựa chọn hình thức mà bạn muốn chia sẻ màn hình > Chọn Chia sẻ.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên Máy Tính Bước 3

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng chia sẻ.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên Máy Tính Bước 4

Chia sẻ màn hình khi học, họp online trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Sau khi truy cập vào đường link để học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
  • Chọn Chia sẻ.
  • Chọn Chia sẻ màn hình.
  • Chọn Bắt đầu truyền phát.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi truy cập vào đường link để học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên điện Thoại Bước 1

Bước 2: Chọn Chia sẻ.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên điện Thoại Bước 2

Bước 3: Chọn Chia sẻ màn hình.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên điện Thoại Bước 3

Bước 4: Chọn Bắt đầu truyền phát.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên điện Thoại Bước 4

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng trình bày.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên điện Thoại Bước 5

Chọn OK.

Chia Sẻ Màn Hình Khi Học, Họp Online Trên điện Thoại Bước 6

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams khi học, họp online. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè nhé!

Bạn đang tìm kiếm các thiết bị phục vụ cho công việc họp trực tuyến, tham khảo ngay các sản phẩm của Maxhub.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *