Maxhub V6 Classic Series – Màn hình tương tác thông minh dành cho doanh nghiệp

  • Model: C5530, C6530, C7530, C8630
  • Kích thước: 55″, 65″, 75″, 86″
  • Thương hiệu: Maxhub
Tư vấn & Báo giá